26 oktober 2015

wie is jouw publiek?

Het lijkt gemakkelijk, je hebt een locatie, verkoopt een product en of een dienst en je gaat aan de slag. Geholpen door enthousiasme en een vat vol energie, ontmoet jij jouw publiek.

In mijn vorige blog sprak ik over “Haal het DNA van jouw bedrijf naar boven”. Het belang van helderheid over wie je wilt zijn als bedrijf en hoe je wilt dat anderen jouw bedrijf zien. Een volgende stap is het bepalen van jouw publiek in een doelgroep analyse. Een omschrijving van de mensen waar jij je op richt. Hierin komt onder andere naar voren wie zij zijn, wat vinden zij belangrijk, hoe gedragen zij zich en welke behoefte willen zij vervuld zien? Onderstaande vragen zet aan tot nadenken en geeft je input voor de opzet van een doelgroep omschrijving.

  • Waar komen jouw klanten vandaan? Omschrijf waar jouw doelgroep woont. Geef hier verdieping aan door een toelichting over de regio, stad, dorp of wijk.
  • Wie zijn jouw klanten? Splits jouw doelgroep op. Denk daarbij aan leeftijd, levensfase, gezinssamenstelling, geslacht, religie, cultuur en tradities.
  • Hoe ziet het maatschappelijk aanzien van jouw doelgroep eruit? Omschrijf de sociale status van jouw klanten in de maatschappij. Deze wordt bepaald door opleiding, werk (inkomen) en bezit.
  • Hoe gedragen jouw klanten zich? Wat vinden zij belangrijk? Waar staan zij voor? Hierbij denk je aan de persoonskenmerken die zij hebben en welke levensstijl. En de waarden die zij aan voordelen voor zichzelf hechten.

wie is jouw publiek

  • Welke rol vervult jouw product en of dienst in de behoefte van jouw klanten? Wat is de noodzaak voor jouw doelgroep om tot beslissing van koop of gebruik over te gaan? Welke wens vervult het product? Doet jouw klant lang of kort over de koopbeslissing?
  • Hoe gebruikt jouw klanten jouw product en of dienst? Hoe werkt het product en dienst. Wat is het bestaansrecht van jouw product.
  • Wanneer gebruiken jouw klanten jouw product en of dienst? Is het gebruik afhankelijk van bepaalde momenten van de dag? En zo ja, wanneer vindt dit moment plaats en hoe is dit zichtbaar?
  • Hoe bekend is jouw product en dienst bij jouw klanten? Kun je nagaan welk marktaandeel je nu hebt en wat je zou kunnen behalen?
  • Welke opinie hebben jouw klanten over jouw product? Geef hierbij aan welke mening klanten hebben.
  • Wat maakt het dat jouw klanten jouw product te kopen? Waar zijn zij gevoelig voor?

Ik wil je nog graag deze tip meegeven. Wanneer je de 10 vragen over jouw publiek hebt beantwoord, vergelijk deze met het professionele merk DNA van jouw bedrijf. Zo wordt helder of de doelgroep analyse die jij hebt gemaakt van jouw klanten aansluit bij het DNA-profiel van jouw bedrijf. Een eerste stap van passie naar profijt is gemaakt.

Vind je het ingewikkeld? Wil je van gedachte wisselen over de persoonlijkheid van jouw bedrijf? Stuur ons een email saskia@d-lep.nl en wij nemen contact met je op. Samen komen wij tot jouw doelgroep analyse.